ไก่ชนไทย มีสายพันธุ์ไหนบ้าง

ไก่ชนไทย เป็นไก่ที่มีความสำคัญในวงการการชนกีฬา มีลักษณะที่ต่างจากไก่พันธุ์อื่นๆ โดยมีลักษณะเชิงชนที่แข็งแกร่งและมีจิตสำนึกสูง การพัฒนาสายพันธุ์ไก่ชนไทยได้รับการใส่ใจเป็นอย่างมากเพื่อให้ได้ลักษณะที่เหมาะสมกับการแข่งขัน นอกจากนี้ยังมีการเลือกผสมพันธุ์เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางพันธุกรรมของไก่ชนไทยให้ดียิ่งขึ้นตามความต้องการของนักเล่นและผู้จัดการบ้านเรือนที่มีความรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ชนไทย

1.ไก่เหลืองหางขาว

ไก่เหลืองหางขาวถือเป็นสายพันธุ์ไก่ชนไทยที่มีความเฉพาะเจาะจงและถูกนำเข้าเพื่อพัฒนาลักษณะทางพันธุกรรมที่ต้องการในการแข่งขัน ลักษณะที่เด่นของไก่เหลืองหางขาวมีลักษณะเฉพาะตามที่คุณได้กล่าวถึง อาทิเช่น ขนสร้อยที่เป็นสีเหลืองที่มีลักษณะที่สะดุดตาและเป็นเครื่องประดับสำคัญที่ให้ความสวยงามในการแข่งขัน ท่าทางการตี กอด และเคลื่อนไหวที่มีความอยากรุนแรงก็เป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้สายพันธุ์นี้มีความน่าสนใจในวงการชนไก่

 1. ขนหัว บริเวณท้ายทอย
 2. ปีกทั้งสองข้าง
 3. บริเวณข้อขาทั้งสองข้าง

2.ไก่เทา

ไก่เทาเป็นสายพันธุ์ไก่ชนที่มีลักษณะเฉพาะที่แยกต่างหากไปตามลักษณะสีขนและลักษณะอื่นๆ ดังที่คุณได้แบ่งอธิบายไว้ด้านบน มีทั้งไก่เทาหม้อ (เทาดำ) ไก่เทาขาว (เทาขี้เถ้า) และไก่เทาเหลือง (เคราฤาษี) ซึ่งแต่ละลักษณะมีลักษณะเด่นที่ทำให้เป็นไก่ชนที่น่าสนใจในวงการแข่งขัน

 1. ไก่เทาหม้อ (เทาดำ): มีลักษณะสีขนของสร้อยต่างๆเป็นสีประดูดำ หางมีสีดำอมเทา ส่วนปาก แข้ง และเล็บมีสีเทาตะกั่ว นับเป็นลักษณะที่มีเสน่ห์และมีความทับทิมในการแข่งขัน

 2. ไก่เทาขาว (เทาขี้เถ้า): มีลักษณะสีพื้นลำตัวเป็นสีเทา ส่วนสีสร้อยขนต่างๆมีสีเทาอ่อน ส่วนขนหางมีสีเทาเช่นกัน ส่วนปาก แข้ง และเล็บมีสีขาว ซึ่งเป็นลักษณะที่ทำให้ไก่ดูบริสุทธิ์และมีความงาม

 3. ไก่เทาเหลือง (เคราฤาษี): มีลักษณะสีขนของสร้อยต่างๆเป็นสีเหลือง ตัวสีพื้นลำตัวมีสีเทา ส่วนหางมีสีขาว ส่วนปาก สีแข้งสีเล็บ และสีเดือยมีสีขาวออกเหลืองเล็กน้อย ซึ่งเป็นลักษณะที่มีความเป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจในการแข่งขัน

3.ไก่เขียวเลาหางขาว

ไก่เขียวเลาหางขาวหรือไก่เลา เป็นไก่ชนพันธุ์แท้ที่มีลักษณะเด่นและเป็นที่นิยมในวงการชนไก่ไทย ไก่ชนเลามีลักษณะที่แตกต่างจากสายพันธุ์อื่นๆ และมีลักษณะที่ทำให้เป็นที่นิยมในการแข่งขัน นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าไก่ชนเลานั้นมีความเป็นเอกลักษณ์และมีความสวยงามในลักษณะทางศิลปะของการชนไก่

ลักษณะเด่นของไก่เลาหางขาว包括:

 1. สีขนและสร้อยต่าง ๆ: ไก่ชนเลามีขนสร้อยที่มีสีเขียวแกมขาว โคนขนมีสีขาวและปลายขนมีสีเขียว ทำให้มีลักษณะสีเขียวอมขาวที่สวยงามและน่าทึ่ง

 2. หาง: หางโค้งมีรูปพัดสีดำ ปลายหางมีสีขาวหรือสีดำที่อมเขียว ทำให้มีลักษณะที่สวยงามและน่าสนใจ

 3. สีปาก สีแข้ง และสีเล็บ: มีสีขาวอมน้ำตาล ทำให้มีลักษณะที่สวยงามและเป็นความเป็นเอกลักษณ์ของไก่ชนเลา

 4. เดือย: มีสีขาวอมน้ำตาล ทำให้มีลักษณะที่สวยงามและน่าทึ่ง

4.ไก่ชี

ไก่ชีเป็นไก่ขนสีขาวที่มีลักษณะทั้งตัวสีขาวทั้งหมด น่าสนใจที่ไก่ชีมีกำเนิดจากการกลายพันธุ์จากไก่พื้นเมืองไทยเลาหางขาว โดยการผสมพันธุ์ไก่พื้นเมืองไทยเลาหางขาวทั้งทางผู้และเมียที่มีขนสีขาวสวยงาม เมื่อนำมาผสมพันธุ์กัน ลูกที่ได้จะมีลักษณะขนสีขาวที่สวยงาม

ลักษณะทางพันธุกรรมของไก่ชี:

 1. สีขน: ทั้งตัวมีขนสีขาวทั้งหมดโดยไม่มีสีอื่นที่ปนเปื้อน เป็นลักษณะที่ทำให้ไก่ชีมีความเป็นเอกลักษณ์

 2. ขนาด: เป็นไก่ขนาดกลาง น้ำหนักตัวของเพศผู้ประมาณ 3.00 – 3.50 กิโลกรัม ส่วนเพศเมียมีน้ำหนักประมาณ 2.00 กิโลกรัมขึ้นไป

 3. กำเนิด: มีกำเนิดจากการผสมพันธุ์ไก่พื้นเมืองไทยเลาหางขาวที่มีลักษณะขนสีขาวสวยงาม

5.ไก่แดงนกกรด

ไก่แดงนกกรดเป็นไก่ชนที่มีลักษณะที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ เนื่องจากมีลายแดงคล้ายกับขนนกกะปูดทำให้มีลักษณะที่แตกต่างจากไก่ชนอื่น ๆ ในวงการชนไก่ไทย

ลักษณะทางพันธุกรรมของไก่แดงนกกรด:

 1. ลายแดง: มีลายแดงคล้ายกับขนนกกะปูดที่ปกคลุมตัว แต่จะอยู่ที่คอ ปีก และหน้าอกของไก่

 2. สีขนลำตัว: ลำตัวมีสีดำท่อนบน และสีน้ำตาลอ่อนท่อนล่าง โดยสีน้ำตาลนั้นคล้ายกับสีขนของปีกแมลงสาบ

 3. ขนหาง: มีรูปพัดหรือหางกะลวดสีดำ ทำให้มีลักษณะที่น่าสนใจและแตกต่าง

 4. ตาแดง: ตาของไก่แดงนกกรดมีสีแดงทำให้มีลักษณะที่น่าสวยงามและเป็นเอกลักษณ์

 5. สีปาก สีแข้ง สีเล็บ และเดือย: มีสีน้ำตาลอ่อนคล้ายกับสีขนของปีกแมลงสาบ

6.ไก่เขียวแมลงภู่

ไก่เขียวแมลงภู่หางดำหรือไก่เขียวพาลี เป็นไก่ชนพันธุ์แท้ที่มีลักษณะเด่นและเป็นที่นิยมในวงการชนไก่ไทย นับว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีความหลากหลายและน่าสนใจ

ลักษณะทางพันธุกรรมของไก่เขียวแมลงภู่หางดำ:

 1. ขนสร้อย: ไก่ชนตัวผู้มีขนสร้อยต่างๆที่ปกคลุมตัวมีสีเขียว ทำให้ได้ชื่อว่า “เขียวแมลงภู่”

 2. ขนหู: ขนหูมีสีเขียวอมดำ คล้ายกับเปลือกหอยแมลงภู่

 3. ลำตัว: ส่วนพื้นลำตัวมีสีดำและมีเหลือบมัน พู่หางยาวและเรียวที่สีดำ

 4. สีปาก สีแข้ง สีเล็บ และสีเดือย: มีสีน้ำตาลอมดำทำให้มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์

 5. นัยน์ตา: นัยน์ตามีสีดำอมเขียว หงอนมีลักษณะบางและสูงเด่นบริเวณกลางหงอน

 6. ตัวเมีย: สีพื้นตัวเมียเหมือนกับตัวผู้ สีปลายขนมีสีอมเขียว

ไก่เขียวแมลงภู่หางดำมักถูกนำมาแข่งขันในงานชิงแชมป์แห่งชาติ หรืองานเทศกาลชนไก่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย

7.ไก่สีดอกหมาก

ไก่สีดอกหมากหางขาวเป็นไก่ชนพันธุ์ที่น่าสนใจและมีลักษณะที่นิยมในวงการชนไก่ไทย ถึงแม้ว่าจะพบได้น้อยในปัจจุบันแต่ก็ยังมีความสนใจจากนักเลี้ยงไก่ที่ชื่นชอบสายพันธุ์ที่มีลักษณะพิเศษและเป็นเอกลักษณ์

ลักษณะทางพันธุกรรมของไก่สีดอกหมากหางขาว:

 1. สีขน: ไก่ชนตัวผู้มีลำตัวเป็นสีดำ ขนสร้อยของคอ สร้อยปีก และสร้อยอื่น ๆ เป็นสีขาวอมเหลือง ทำให้มีลักษณะที่น่าสวยงามและเป็นเอกลักษณ์

 2. หาง: พู่หางชิดกัน ยาวตรง โคนหางมีสีขาวอมตะกั่ว ปลายหางมีสีดำ

 3. สีปาก สีแข้ง และสีเล็บ: มีสีขาวอมเหลือง ทำให้มีลักษณะที่น่าสวยงามและเป็นเอกลักษณ์

 4. สีเดือย: เป็นสีขาวอมเหลือง

 5. ตัวเมีย: มีลักษณะคล้ายกับตัวผู้

ติดตาม : ไก่ชนออนไลน์
เพจ FB : kaichonstation